Takto vzniknuté sklo má vysokú pevnosť v ohybe, veľkú odolnosť proti nárazom, tepelnú i chemickú odolnosť a unesie tiež väčšiu záťaž. V prípade rozbitia sa sklo rozpadne na malé neostré striepky a tým sa výrazne zníži pravdepodobnosť poranenia o črepy.